سبد خرید

طراحی سایت فروشگاهی

پلن یک
 • دارد امکانات پایه فروشگاهی
 • IR دارد دامنه رایگان
 • یک ساله هاست رایگان
 • ۲ گیگ فضای میزبانی
 • نیمه اختصاصی قالب
 • ۶۰ درصد کیفیت گرافیک
 • خوب کیفیت امکانات
 • بله ریسپانسیو
 • دارد سئو پایه
 • ۲۰ درصد سئو اختصاصی
 • دارد مشاوره قبل همکاری
 • ۱۰ رنگ رنگ بندی
 • ۲۵ روز کاری مدت زمان تحویل
 • بله ثبت در موتور های جستجو
 • دارد خدمات پس از فروش
 • بله اعطای نماد وبسازنو
پلن دو
 • دارد امکانات پایه فروشگاهی
 • IR دارد دامنه رایگان
 • یک ساله هاست رایگان
 • ۵ گیگ فضای میزبانی
 • اختصاصی قالب
 • ۷۰ درصد کیفیت گرافیک
 • خوب کیفیت امکانات
 • بله ریسپانسیو
 • دارد سئو پایه
 • ۳۰ درصد سئو اختصاصی
 • دارد مشاوره قبل همکاری
 • ۱۰ رنگ رنگ بندی
 • ۲۵ روز کاری مدت زمان تحویل
 • بله ثبت در موتور های جستجو
 • دارد خدمات پس از فروش
 • بله اعطای نماد وبسازنو
پلن سه
 • دارد امکانات پایه فروشگاهی
 • IR- COM دارد دامنه رایگان
 • یک ساله هاست رایگان
 • ۸ گیگ فضای میزبانی
 • اختصاصی قالب
 • ۹۰ درصد کیفیت گرافیک
 • خوب کیفیت امکانات
 • بله ریسپانسیو
 • دارد سئو پایه
 • ۴۰ درصد سئو اختصاصی
 • دارد مشاوره قبل همکاری
 • نامحدود رنگ رنگ بندی
 • ۳۵ روز کاری مدت زمان تحویل
 • بله ثبت در موتور های جستجو
 • دارد خدمات پس از فروش
 • بله اعطای نماد وبسازنو